5 korakov uvajanja

Prvi koraki uvajanja CP

Celovito poročanje težko vpeljemo čez noč. Priporočamo postopno uvajanje, ki traja od dve do tri leta. V tem času preverjamo in ugotavljamo, katera orodja, mehanizmi in procesi celovitega razmišljanja in poročanja so že v organizaciji (ali so vsaj nastavljeni), katere pa je treba na novo vpeljati ali vsaj bistveno spremeniti oziroma nadgraditi.

Mantra preudarnega uvajanja CP je torej: evolucija, ne revolucija.

 

Opredelite namen: zakaj uvajate CP?

Definirajte namene in cilje ter ambicije, ki vas ženejo k uvajanju CP. Predstavite jih zaposlenim in zunanjim deležnikom. V okviru tega utrdite pomen, ki ga imajo za delovanje vaše organizacije dobro upravljanje, preglednost poslovanja, dolgoročno strateško razmišljanje in trajnostna usmerjenost. Vse to so namreč temeljne predpostavke celovitega poročanja.

Analizirajte zemljevid deležnikov in sodelovanje z njimi

Preverite zemljevid svojih deležnikov: ali so na njem ključni deležniki (vlagatelji oziroma lastniki, zaposleni, kupci, poslovni partnerji, lokalne skupnosti itd.)? Analizirajte, kaj od vas pričakujejo in kaj je zanje pomembno pri delovanju vaše organizacije.

Zagotovite celovitost razmišljanja in vedenja zaposlenih

Uspešnost uvajanja CP je odvisna od stopnje celovitosti razmišljanja in vedenja v organizaciji. Celovito poročilo je tisto, ki ponuja povezave med ključnimi informacijami in različnimi oddelki organizacije. Prvi pogoj za kakovostno povezane informacije pa so povezani ljudje (zaposleni in zunanji deležniki) ter poslovni procesi.

Celovitost razmišljanja zagotavlja dosledno določena in izvajana znamka družbe. Ta opredeli med seboj povezane vrednote, primerjalne prednosti, koristi, vizijo, poslanstvo in osebnost skupaj s temeljnimi obljubami v celovit zavezujoč sistem tako v razmerju do zaposlenih kot do vseh zunanjih deležnikov.

 

Razmislite o ustvarjanju vrednosti, poslovnem modelu in KPI

Definirajte kapitale, iz katerih skozi svoje poslovne procese ustvarjate vrednost. Pri tem se ne osredotočite zgolj na finančne vidike svojega poslovanja, ampak tudi na kapital zaposlenih, intelektualni kapital, družbeni in naravni ter proizvodni (fizični) kapital, ki ga ima vaša organizacija.

Vsaka organizacija ima tako ali drugače opredeljen poslovni model. Proces CP zahteva le, da se poslovni model naveže na proces celovitega poročanja in razmišljanja. Ali poslovni model odslikava pričakovanja ključnih deležnikov? Ga je treba glede na rezultate analize deležnikov in opredelitev procesa ustvarjanja vrednosti kaj prilagoditi, spremeniti, nadgraditi? Analizirajte poslovni model vaše organizacije z zornega kota celovitega razmišljanja in CP. Razmislite, ali in kako vaš poslovni model podpira ustvarjanje vrednosti iz različnih kapitalov, ki jih imate.

Razmislite, kako sistem kazalnikov uspešnosti poslovanja (KPI) in načini njihovega merjenja odražajo vaše ključne kapitale in proces ustvarjanja vrednosti. So vaši strateški poslovni cilji, kapitali, KPI-ji in ukrepi na področju upravljanja tveganj in priložnosti za uresničevanje ciljev medsebojno logično povezani?

 

Začnite pripravljati celovito (letno) poročilo

Celovito poročanje je rezultat procesa celovitega razmišljanja. Navzven se najpogosteje izkazuje v obliki celovitega (letnega, poslovnega, trajnostnega ali drugega) poročila organizacije (angl. Integrated Report). Celovito poročilo izkazuje povezanost med finančnimi in nefinančnimi informacijami, ki je podana s strateško utemeljenega zornega kota ustvarjanja vrednosti. 

Odločili smo se za CP. Kako naprej?

Pišite na info@consensus.si ali nas pokličite na (01) 2414 600.