Celovito poročanje in izzivi slovenske energetike

Potreba po novem, drugačnem pristopu h korporativnemu poročanju, ki bi se od prevladujočega, računovodsko zapletenega in s tem za številne deležnike težko razumljivega poročanja o finančnih kazalnikih preteklega poslovanja oplemenitil s strateškim pogledom v prihodnost, se je v globalni ekonomiji organizirano pojavila leta 2010.

V okviru takrat ustanovljenega IIRC (International Integrated Reporting Council) so se na globalni ravni združili predstavniki javnih in zasebnih, profitnih in neprofitnih organizacij, javnega sektorja, vlagateljev in bank, računovodskih in revizorskih podjetij, standardizacijskih ustanov in številni drugi deležniki. Pripravili so načela in usmeritve celovitega poročanja (Integrated Reporting), po katerih danes poroča že več kot 550 organizacij z vsega sveta. Med njimi je tudi veliko energetskih podjetij.

Poročanje v energetiki: za koga ustvarjate vrednost?

Organizacije s področja energetike so vse od ustanovitve IIRC med gonilnimi prizadevniki izboljšanja korporativnega poročanja. Poleg splošnih post-kriznih in globalizacijsko-digitalizacijskih turbulenc namreč zelo jasno in močno čutijo tudi politične pritiske, predvsem v kontekstu blaženja podnebnih sprememb in s tem povezanih zavez k nizkoogljičnosti. Te so v energetiki marsikaj postavile (in še postavljajo) na glavo. Za nekatere prinaša nizkoogljičnost radikalne omejitve ali celo prekinitve dosedanjega načina delovanja, za druge nove poslovne priložnosti, za tretje pa kar – oboje.

Kako v energetskem poročanju celovito zajeti – torej integrirati – relevantne vidike preteklega in prihodnjega poslovanja ter ne glede na številne negotovosti razvoja energetskih trgov jasno komunicirati tudi pogled naprej, v prihodnost? Odgovor prinaša koncept celovitega poročanja.

Ob njegovem uvajanju namreč organizacije opredelijo, kako in za koga ustvarjajo vrednost na kratek, srednji in dolgi rok ter kako so njihovi poslovni modeli in poslovne dejavnosti povezani s ključnimi tveganji in priložnostmi notranjega in zunanjega okolja (torej med zaposlenimi, odjemalci energije, političnimi odločevalci, strokovnjaki, poslovnimi partnerji, okoljevarstveniki in drugimi deležniki).

Celoten prispevek si lahko preberete na portalu Energetka.NET >> 

Povod za razmišljanje o celovitem poročanju in energetiki je tudi predavanje dr. Lotharja Rietha, vodje trajnostnega razvoja pri EnBW, ki bo 10. novembra v Ljubljani, predaval na konferenci En.ekonomika & industrija. Pokrovitelj predavanja je Consensus, komunikacije za odgovorno družbo, pobudnik celovitega poročanja v Sloveniji.Dodaj odgovor