Celovito poročilo

Celovito poročanje je rezultat procesa celovitega razmišljanja. Ta se navzven najpogosteje kaže v obliki celovitega letnega, poslovnega oziroma trajnostnega poročila organizacije (angl. Integrated Report), čeprav so poimenovanja tovrstnih poročil zelo različna.

Bistvena razlika med celovitim in tradicionalnim letnim poročilom je, da celovito poročilo izkazuje povezanost med finančnimi in nefinančnimi informacijami, ki je podana s celovitega, strateško utemeljenega zornega kota ustvarjanja vrednosti. Organizacija torej jedrnato, uravnoteženo in usklajeno poroča o vseh ključnih področjih delovanja družbe, tako s številkami kot z besedami.

 


Opozorilo: Letno poročilo, ki je na silo sestavljeno kot celovito, ni celovito poročilo, če do njega ni vodilo celovito razmišljanje. Leporečenje in leposličenje ne more nadomestiti odgovornega poročanja.