CP in deležniki

CP skozi razkritje relevantnih informacij podpira komuniciranje organizacije z njenimi deležniki. Spodbuja zaupanje deležnikov in razumevanje vrednosti, ki jih organizacija ustvarja zanje. Celovito poročanje je posledica celovitega razmišljanja, celovito razmišljanje pa je interni proces in kot tak ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju učinkovitih odnosov z notranjimi deležniki oziroma zaposlenimi. Ko govorimo o pozitivnih učinkih celovitega razmišljanja in poročanja, govorimo torej o dveh ravneh. Prva raven se dogaja na ravni vstopa in odločitve organizacije za celovito poročanje – raven razmišljanja in upravljanja kot temeljnega gradnika poročanja, druga raven pa se nanaša na poročanje oziroma na njegov produkt – celovito poročilo.

 

Prednosti/koristi CP Notranje javnosti Zunanje  javnosti
Na ravni razmišljanja in upravljanja Izboljšano upravljanje tveganj in odločanje.

Podrobnejše razumevanje načinov ustvarjanja vrednosti.

Celovito razumevanje in upravljanje organizacije.

Celovita in pregledna predstavitev organizacije.

Konkurenčna prednost.

Kakovostnejši odnosi z deležniki.

Na ravni poročanja Večja učinkovitost procesa priprave poročila (predvsem z zvezi z bistvenimi temami, angl. Materiality).

Izboljšana komunikacija med službami/oddelki.

Preprostejše operativno odločanje.

Celovito poročilo – novo komunikacijsko orodje

Povečano zadovoljstvo deležnikov.

 

Kdo so vaši deležniki?

Ugotovite:

  • kdo vse so vaši ključni deležniki (tisti, ki vplivajo na vaše poslovanje in na katere s svojim poslovanjem vplivate vi)?
  • kakšen je njihov odnos do vašega podjetja danes in kako bi ga želeli v prihodnje spremeniti?
  • kaj pričakujejo ali si želijo od vas, katere teme so zanje najpomembnejše?

V procesu celovitega razmišljanja pripravite matrico vaših deležnikov po šestih kapitalih. Opredelite ključne deležnike v finančnem, proizvodnem, intelektualnem, človeškem, družbenem in naravnem kapitalu.

Ustvarjanje vrednosti za deležnike

Kako (vse) ustvarjate vrednost?

Ali vaše podjetje poleg finančnih učinkov poslovanja (prihodki, dobiček …) ustvarja vrednost še kako drugače, na primer:

  • s proizvodnjo izdelkov ali ponudbo storitev, ki so pomembni za kupce in uporabnike?
  • z naložbami v varovanje narave in razvoj lokalne skupnosti?