CP je proces

Celovito poročanje je proces in rezultat procesa, ki:

  • poročevalski organizaciji (gospodarski družbi, neprofitni organizaciji ali javni instituciji) omogoči jedrnat, transparenten in obvladljiv pogled na vse dejavnike upravljanja,
  • zunanjim deležnikom pa prek rezultata celovitega poročanja (tj. celovitega poročila) predstavi realno vrednost organizacije, upoštevajoč povezanost dejavnikov organizacije, njenih deležnikov in širšega okolja.