CP kot prikaz ustvarjanja vrednosti

Celovito poročanje se vse bolj uveljavlja v praksi poslovnega poročanja organizacij zasebnega in javnega sektorja po vsem svetu. Okvir CP temelji na načelih, ki podpirajo celovito razmišljanje in odločanje vodstev organizacij, omogočajo spremljanje različnih kapitalov ter spodbujajo komuniciranje s ključnimi notranjimi in zunanjimi deležniki. Trend celovitega poročanja vodi v smer jedrnatega prikazovanja načinov ustvarjanja in povečevanja vrednosti za raznolike deležnike, kot so ponudniki finančnega kapitala, predstavniki uprav in nadzornih svetov, zaposleni, ustanovitelji, kupci, poslovni partnerji, lokalne skupnosti.

Koncept celovitega poročanja spodbuja organizacije k tesnemu povezovanju relevantnih finančnih in nefinančnih informacij o poslovanju ter k jedrnatemu, uravnoteženemu in konsistentnemu poročanju. Zagotavlja več kot le poročanje o doseženih rezultatih v preteklosti. Poudarek celovitega poročanja je na strateško usmerjenem ustvarjanju vrednosti na kratek, srednji in dolgi rok.