Organizacije uporabljajo različne modele določanja in zapisa poslovnega modela njihovega delovanja. Postopek CP ne zahteva uporabe specifičnega modela. Katerikoli je primeren, samo da na tak ali drugačen način poveže delečnike v verigo vrednosti.

V primeru, da podjetje nima natančno zapisanega poslovnega modela, priporočamo Business Model Canvas, ki izkušenemu razvojniku modelu omogoča relativno hitro pretvorbo induitivno delujočega poslovnega modela v zavezujočo pisno obliko.

Poslovni model povežite s <CP>

Ali in kako vaš poslovni model spodbuja ustvarjanje vrednosti na različnih področjih vašega delovanja?

Je povezan s poslovno strategijo in načeli uresničevanja trajnostnega razvoja?

Odraža pričakovanja ključnih deležnikov in omogoča ustvarjanje vrednosti na ključnih področjih vašega delovanja?

Spodbujajte celovito razmišljanje in vedenje

Celovito poročanje potrebuje in spodbuja celovito razmišljanje. Pomembna je komunikacija in povezovanje med službami/oddelki oziroma zaposlenimi ter z zunanjimi deležniki. Le tako lahko oblikujemo povezane, logične in celovite informacije o preteklem poslovanju in pogledih v prihodnost.

Kaj poganja celovito razmišljanje v organizacijah?

Več kot 70% izvršilnih in neizvršilnih direktorjev potrjuje, da je uvajanje <CP> spodbudilo ali izboljšalo celovito razmišljanje v njihovih organizacijah.

viri
vir: ta pa ta