CSRD in ESG

Januarja 2023 bo Evropska komisija uveljavila Direktivo o družbeno odgovornem poročanju (CSRD), ki bo za večje družbe že leta 2024, srednje in manjše pa postopoma kasneje, novi standard korporativnega poročanja.

Kaj je glede na slovensko poročevalsko prakso v zvezi s to direktivo še posebej pomembno vedeti?

  1. Direktiva bo nadgradila in nadomestila Direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD).
  2. Dokončno bo uveljavila koncept celovitega poslovnega poročila, to pomeni poročila, ki v celoto poveže vse kar je bistvenega za poročevalca.
  3. CSRD bo sicer temeljila na trajnostnem konceptu ESG (okolje, družba upravljanje), vendar je potrebno razumeti, da kocept celovitega poročanja že danes poroča o šestih kapitalih ter o sistemu pravljanja (G) teh kapitalov, pri čemer je naravni kapital “E”, družbeni kapital ločujemo na človeški in družbeni kapital, “G” (upravljanje) pa poročamo prek upravljanja finančnega, proizvodnega in intelektualnega kapitala. ESG je torej potrebno razumeti kot minimalni konceptualni okvir CSRD, medtem ko je koncept celovitega poročanja nadgradnja le tega.
  4. Da gre pri celovitem poročanju za nadgradnjo ESG govori jasna zahteva CSRD, da podjetja predstavijo svojo verigo vrednoti. Ker vemo, da se verige vrednosti vzpostavljajo na vsakem od kapitalov, bo za odgovorno predstavitev verige vrednoti potrebno opredeliti verige na vsakem od šestih kapitalov.
  5. CSRD bo zahteval opredelitev dvojne bistvenositi, pri ćemer bodo določene bistvenosti splošne, določene specifične za posamezne panoge, pomemben del pa bodo morale v okviru svoje trajnostne strategije opredeliti organizacije specifično samo zase.
  6. Trajnostna strategija po torej predpogoj poročanja po novih standardih, predpogoj ki je hkrati tudi podlaga za poslovne strategije.

Praksa vseh družb po svetu, ki so se v preteklosti že podale na pot razvoja nefinančnega poročanja ali celovitega poročanja jasno govori, da gre pri tem za evolucijo poročanja in prilagajanja poslovnih strategij skozi nekaj let in ne čez noč.

Priprave na poročanje po CSRD metodologiji se morajo začeti takoj, zagotovo pa najkasneje do konca leta 2023.

Consensus v sodelovanju z uglednimi slovenskimi družbami razvija prakso celovitega poročanja v skladu z vsakokratnimi novimi zahtevami in spoznanji že od leta 2014. Tu je kontakt, ki bo tudi vam omogočil, da bo zahtevana nadgradnja poročanja uspešna in čim manj boleča.

Dodatne informacije!