Izidi

Izidi (Outcomes) so notranje in zunanje (pozitivne in negativne) posledice, ki jih imajo poslovne aktivnosti organizacije, in rezultati njenega delovanja (outputs) na vhodnih šest kapitalov.