Izjave uspešnih

Izjave tistih, ki CP že uvajajo ali so ga že uvedli.

 

»Celovito poročanje omogoča jasnejšo sliko o porabi javnih sredstev. Vse več organizacij javnega sektorja se po vsem svetu odloča za transformacijski izziv celovitega poročanja. To prispeva k izboljšanju razumevanja in krepitvi zaupanja državljanov.«

Rob Whiteman
glavni izvršilni direktor, CIPFA − The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (iz študije Focusing on Value Creation in the Public Sector, 2016)

»Celovito poročanje je proces, ki temelji na celovitem razmišljanju. Poročilo je le fizični izdelek te evolucije načina razmišljanja, načrtovanja in poročanja v organizaciji.«

Paul Druckman
nekdanji glavni izvršilni direktor, IIRC (iz študije Focusing on Value Creation in the Public Sector, 2016)

»Stebri celovitega poročanja so skladni s cilji Svetovne banke. Zavedamo se, da bolj kakovostne informacije prispevajo k izboljšanju upravljanja, odgovornega poslovanja in obnovi zaupanja v pokrizni globalni ekonomiji, ko sta ključnega pomena krepitev kapitala in spodbujanje trajnostne rasti.«

Bertrand Badré
nekdanji glavni direktor in glavni finančni direktor, Svetovna banka (iz študije Focusing on Value Creation in the Public Sector, 2016)

»Razvili smo nov pristop k poslovni strategiji, ki vključuje celovito razmišljanje, bistvenost in naš poslovni model. Bistvena (materialna) vprašanja morajo biti del procesa poslovnega načrtovanja, saj lahko le tako opredelimo izzive, ki vplivajo na naše poslovanje.«

John Lelliott
finančni direktor, The Crown Estate

»Organizacije javnega sektorja se vse pogosteje spoprijemajo z izzivom ohranitve ali izboljšanja rezultatov svojega poslovanja ob ohranitvi ali celo zmanjšanju razpoložljivih virov. Komuniciranje o tem, kako to doseči in kako dobro so na to pripravljene, je ključnega pomena za izkazovanje odgovornosti njihovega delovanja v odnosu do javnosti.«

prof. Mervyn King
predsednik, IIRC (iz študije Focusing on Value Creation in the Public Sector, 2016)

»Celovito poročanje nam je zagotovilo okvir za merjenje in poročanje o različnih vrstah nefinančnega kapitala, ki smo ga kot družba v državni lasti zgradili v preteklih letih.«

Dawn Baggaley
vodja trajnostne skupine, New Zealand Post

»Transparentne, odzivne in odgovorne institucije igrajo pomembno vlogo pri izboljšanju življenja ljudi in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.«

Helen Clark
program za razvoj , Združeni narodi

»Celovito poročanje prinaša izboljšanje poročevalskih zahtev in s tem oblikovanje nabora pomembnih dodatnih informacij, ki organizacijam koristijo pri tržnih nastopih, v odločevalskih procesih in pri oblikovanju politik. Dobro zastavljeno celovito poročanje vodi k obveščenim in trajnostno naravnanim, dolgoročno usmerjenim odločitvam vlagateljev v dobrobit družbe.«

Mark Carney
guverner in predsednik odbora za finančno stabilnost, Banka Anglije