KPI

Key Performace Indicators (KPI) je uveljavljen pojem spremljanja uspešnosti. Tudi organizacije, ki spremljanja uspešnosti ne opredelijo skozi KPI, uporabljajo ta model, saj je vsako definiranje dejavnikov uspeha definiranje KPI. Prav zato za KPI ne obstaja vnaprejšnji predpis oblikovanja, saj je konkretizacija KPI za vsako organizacijo drugačna in odvisna od opredelitve kapitalov, znamke in poslovnega modela.