Meje poročanja

Meje poročanja (Reporting boundary) so meje, v okviru katerih so zajete teme, pomembne za vključitev v celovito poročilo organizacije.