Poslovni model

Poslovni model je procesni algoritem, po katerem družba ustvarja dodano vrednost in koristi za vse deležnike od lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev in kupcev do različnih drugih javnosti. opredeli, kako organizacija na podlagi vsakega od šestih kapitalov samostojno ali v povezavi ustvarja dodano vrednost. Ta procesni algoritem različne družbe zapisujejo v različnih modelih, nekaterim (predvsem manjšim) pa se model dogaja intuitivno. Celovitega upravljanja in posledično celovitega poročanja ne more biti brez vsaj preprosto opredeljenega poslovnega modela.

Eno od možnosti za opredelitev poslovnega modela ponuja sistem Business Model Canvas.