Eskom

Eskom je največja družba v državni lasti v Republiki Južni Afriki, ki proizvede okoli 90 % vse električne energije v državi.

Eskom že več kot 20 let poroča tudi o nefinančnih vidikih svojega poslovanja, globalni pobudi IIRC pa se je pridružil leta 2011. Leta 2016 so izdali že svoje peto celovito poročilo, v katerem jedrnato poročajo o svojem poslovnem modelu, vključevanju deležnikovih bistvenih tem, vodenju ter preteklem poslovanju in načrtih za prihodnje.

Martin Buys, generalni direktor področja finančnega in upravljavskega poročanja pri Eskomu: »IIRC ogrodje za CP nas je prisililo v ponovni razmislek o tem, kako ustvarjamo vrednost za svoje deležnike in predvsem, kako pri tem uporabljamo razpoložljive kapitale /…/ Kot glavni oskrbovalec z električno energijo v Republiki Južni Afriki si prizadevamo za svoje dolgoročno trajnostno delovanje. Tega pa ne moremo doseči brez premišljenega upravljanja naših vplivov na vseh šest kapitalov, iz katerih ustvarjamo vrednost.«

GENERALI

Generali, zavarovalniška družba iz Italije, je svoje prvo celovito poročilo pripravila leta 2013. Vsebovalo je strateške usmeritve in nefinančne vidike poslovanja skupaj s finančnim poročilom. Generali je za celovito poročilo vzpostavil tudi posebno spletno aplikacijo, ki omogoča boljše razumevanje povezanosti finančnih in nefinančnih informacij, ki jih podaja poročilo. Prednosti celovitega poročanja, kot jih vzpostavlja Generali, so predvsem v izboljšanem sodelovanju internih javnosti oziroma oddelkov.

Annamaria Bradamante, vodja projekta celovitega poročanja pri zavarovalnici Generali: »Trenutno razvijamo predvsem indikatorje za merjenje nefinančnega kapitala našega poslovanja. Prav tako se z regulatorji na italijanskem trgu pogovarjamo o določenih spremembah sistema celovitega poročanja, ki bi poleg celovitosti spodbujale tudi jedrnatost poročanja.«

ENI

ENI, italijanska naftna in plinska družba, ki deluje v 85 državah sveta, je pionir na področju celovitega poročanja. Do leta 2013 so izdali že tri celovita poročila.

Celovito poročanje omogoča družbi ENI podrobnejšo predstavitev trajnostnega poslovnega modela ter izpostavitev njihovega obvladovanja ustvarjanja trajnostne vrednosti in kompetenčnih prednosti za deležnike. Na poti celovitega poročanja so bili za ENI največji izzivi interni procesi in postopki, ki so vodili v intenzivnejše sodelovanje med enotami družbe na področju razvoja poslovnega modela in integriranega načrtovanja. V družbi ENI kot ključne prednosti celovitega poročanja navajajo večjo informiranost deležnikov o nefinančnih indikatorjih delovanja.

Raffaela Bordogna, Domenica Di Donati in Simonetta Ferrari iz družbe ENI: »Največji izziv pri vzpostavljanju celovitega poročanja je bilo izboljšanje povezljivosti ključnih informacij o poslovanju ter integriranje KPI-jev. Del procesa je bilo iskanje prave metodologije za ovrednotenje vpliva trajnostnih dejavnikov poslovanja pri ustvarjanju višje vrednosti našega podjetja. Ugotovili smo, da nefinančni kapitali spodbujajo in omogočajo doseganje mnogih finančnih poslovnih ciljev, zato smo želeli doseči večje razumevanje teh medsebojnih povezav.«

AKZO NOBEL

Akzo Nobel je gospodarska družba na področju kemijske industrije s sedežem na Nizozemskem.

Proces prestrukturiranja in tranzicije družbe Akzo Nobel se je začel s celovitim razmišljanjem vodstva, ki se je formaliziralo s celovito poslovno strategijo, ubesedeno v celovitem poročilu. Ključne prednosti, ki so jih pridobili s celovitim poročanjem, se nanašajo na ustvarjanje novih procesov za pridobivanje natančnejših nefinančnih podatkov, ki vplivajo na delovanje podjetja. To je pripomoglo k boljšim odločitvam vodstva.

Ivar Smits, Azko Nobel: »V procesu celovitega poročanja smo spoznali, da na ključne indikatorje finančne uspešnosti vpliva večina nefinančnih kapitalov.«