Rezultati uspešnega uvajanja

Kaj pravijo podjetja – poročevalci, ki so že stopili na pot celovitega poročanja?

Uvajanje celovitega poročanja nam je prineslo:

  • (a) …boljše razumevanje, kako ustvarjamo vrednost

92 % organizacij je povečalo razumevanje ustvarjanja vrednosti

v 71 % organizacij vodstvo bolje razume načine ustvarjanja vrednosti

 

  • (b) … novo opredelitev, kaj moramo meriti

84 % organizacij je izboljšalo kakovost podatkov

71 % organizacij se bolj osredotoča na merjenje dolgoročnih poslovnih učinkov

 

  • (c)…izboljšano upravljanje informacij in odločanje

79 % organizacij je izboljšalo odločevalske postopke

65 % organizacij je izboljšalo odločanje o dolgoročnih načrtih

 

  • (d) …kakovostnejše odnose z deležniki

91 % organizacij je izboljšalo sodelovanje z zunanjimi deležniki

68 % organizacij je izboljšalo razumevanje poslovnih tveganj in priložnosti, še posebej dolgoročnih

 

  • (e)…večjo povezanost oddelkov in celovit pogled na poslovanje

96 % organizacij je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi

78 % organizacij je vzpostavilo celovito in sodelovalno razmišljanje o načrtih in ciljih na ravni vodstva in strateških funkcij

 

  • (f) …boljše odnose z vlagatelji

56 % organizacij je izboljšalo odnose z institucionalnimi vlagatelji

52 % organizacij je izboljšalo odnose s finančnimi analitiki

87 % organizacij je prepričanih, da vlagatelji bolje razumejo strategijo

79 % organizacij je prepričanih, da imajo vlagatelji več zaupanja v dolgoročno vzdržnost poslovnega modela