Rezultati

Rezultati (Outputs) so proizvodi oziroma storitve, ki jih ponuja organizacija, vključno s stranskimi proizvodi in odpadki.