Strategija

Strategija (Strategy): strateški cilji organizacije skupaj s strateškimi usmeritvami za njihovo uresničitev.