Ustvarjanje vrednosti

Ustvarjanje vrednosti (Value creation): proces, v katerem vrednost kapitalov organizacije narašča, upada ali se spreminja, in sicer kot posledica njenih poslovnih aktivnosti in rezultatov njenega delovanja.