VC Right Work Sidebar

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

»Celovito poročanje omogoča jasnejšo sliko o porabi javnih sredstev. Vse več organizacij javnega sektorja se po vsem svetu odloča za transformacijski izziv celovitega poročanja. To prispeva k izboljšanju razumevanja in krepitvi zaupanja državljanov.«

Rob Whiteman
glavni izvršilni direktor, CIPFA − The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (iz študije Focusing on Value Creation in the Public Sector, 2016)