VLAGANJE V »ODNOSNI KAPITAL« PRINAŠA DONOS, primer distributerja zemeljskega plina

Odnosi kot kapital podjetja so eden od najpomembnejših elementov okvira celovitega poročanja. Ideja, da obstaja v odnosih neka hipotetična vrednost je večini ljudi samoumevna, za številne institucije pa še ni povsem jasna. Tim Young, odnosni strateg v podjetju Renuma Ltd, verjame, da je prav razumevanje odnosov kot kapitala ključno za to, da institucije lahko poročajo o šestih kapitalih v okviru celovitega poročanja.

Razumeti odnose kot kapital je primerno, če je izboljšanje odnosov investicija za druge kapitale in jo je mogoče upravičiti z uveljavljenim razumevanjem donosa.

Ideja »odnosnega kapitala« je v praksi uporabna, če je institucija lahko oceni:

  • trenutno stanje »odnosnega kapitala«,
  • stroške sprememb, ki zajemajo vire kapitala, ki so potrebni za spremembo,
  • donos, ki ima pozitiven vpliv na različne vire kapitala, kot rezultat spremembe trenutnega stanja.

Po nedavno izdani knjigi Univerze v Cambridgeu je mogoče identificirati ključne komponente, ki jih moramo oblikovati v vsakem odnosu. Cambridgeev okvir gleda odnose skozi komponente, ki jih lahko spreminjamo. Ena od komponent je narava odnosa, pri kateri je na primer potrebno oceniti ali poslovni odnos potrebuje veliko medosebne interakcije z nekaj ljudmi ali potrebuje malo medosebne interakcije z veliko ljudmi. Ključno vprašanje nato pa je, ali obstajajo otipljivi rezultati, ki jih bo povečanje odnosnega kapitala prineslo?

S primerom vlaganja v odnosni kapital se je srečalo tudi podjetje Nationl Grid Gas Distribution, distributer zemeljskega plina iz Združenega kraljestva. Znotraj podjetja delujejo ekipe, ki so zadolžene za vzdrževanje plinovodnega omrežja. Vzdrževanje po navadi zajema tudi kopanje cest in če ekipe tega ne naredijo pravočasno ali kvalitetno, podjetje doleti finančna kazen, na lokalno oblast pa se znašajo nezadovoljni uporabniki cest. Podjetje se je zato odločilo in ocenilo delovne odnose med javno družbo in lokalnimi oblastmi, z namenom izboljšanja odnosov med njimi. Boljši odnosi med ekipami so omogočili bolj učinkovito delo. Prvi kazalnik izboljšave je bil, da so lahko hitro nadoknadili zaostanek z deli na osmih kritičnih projektih na katerih so prej delali šest let. Izboljšani odnosi so namreč omogočili, da so si strani med bolj sodelovale. Drugi kazalnik doprinosa izboljšanih odnosov pa je bilo 30 % zmanjšanje kazni zaradi nedokončanega dela. Povedano preprosto: učinkovito oblikovani odnosi so omogočili nekatere dolgo načrtovane projekte in naredili delo bolj učinkovito.

Specifičen vpliv na različne kapitale se sicer razlikuje glede na kontekst, jasno pa je, da je v vsakem primeru mogoče oceniti trenutno stanje, stroške sprememb in donos. Zato je tudi mogoče opredeliti utemeljen poslovni model primer za ovrednotenje in izboljšanje poslovnih odnosov.   

Vir: IIRCDodaj odgovor