Vodilna načela CP

Vodilna načela CP (IR Guiding Principles): načela, ki podpirajo pripravo in predstavitev celovitega poročila. Določajo vsebino poročila in način predstavitve informacij o poslovanju. To so:

– strateški fokus in usmerjenost v prihodnost,
– povezljivost informacij,
– odnosi z deležniki,
– bistvenost,
– jedrnatost,
– zanesljivost in popolnost,
– konsistentnost in primerljivost.