Vodilna načela uvajanja

Mednarodni svet za celovito poročanje (IIRC) je opredelil naslednja vodilna načela za pripravo celovitega poročila:
  • strateški fokus in usmerjenost v prihodnost, 
  • povezljivost informacij,
  • odnosi z deležniki,
  • bistvenost,
  • jedrnatost,
  • zanesljivost in popolnost,
  • konsistentnost in primerljivost.
Vir: “Focusing on value creation in the public sector”, IIRC, CIPFA, 2016 (dostopno na spletni povezavi: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/09/Focusing-on-value-creation-in-the-public-sector-_vFINAL.pdf).