Vpeljava CP na primeru Garanti Bank

Garanti Bank je za leto 2017 izdala svoje prvo celovito poročilo. Razloga za vpeljavo sta bila želja po bolj holističnem pristopu k poročanju in boljše razumevanje deležnikov o vrednosti, ki jo podjetje ustvarja na dolgi rok.

Garanti Bank je druga največja banka v zasebni lasti v Turčiji, ki se je na pot celovitega poročanja (CP) podala že leta 2014, ko se je pridružila pilotnemu programu Mednarodnega sveta za celovito poročanje (IIRC). V letu 2017 se je skupina zaposlenih odločila, da je čas, da povsem spremenijo način poročanja podjetja in tako so marca 2018 izdali svoje prvo celovito poročilo.

Kot glavne razlog za vpeljavo CP v Garanti Bank navajajo celovit holističen pristop, ki ga ta okvir poročanja omogoča in so ga prepoznali kot bolj ustreznega od samostojnih trajnostnih in finančnih poročil. Poleg tega so prepoznali, da s CP lahko povedo celotno zgodbo, kako banka dolgoročno ustvarja vrednost za svoje deležnike.

Kot osnovo za CP je podjetje pripravilo analizo bistvenosti – opredelilo je najpomembnejše teme za podjetje in njegove deležnike. Bistvene teme so zajemale zelo raznolika področja od finančnih rezultatov, človeškega kapitala do digitalizacije. Do bistvenih tem so prišli preko t. i. štiri-faktorsko analizo vplivov (ang. four-factor impact analysis), z intervjuji z višjim vodstvom in povratnimi informacijami deležnikov. CP upošteva tudi zahteve investitorjev po poročanju o KPI-jih, trenutnih informacijah in nadaljnjih načrtih ter trajnostnih razvojnih načrtih. V procesu nastajanja CP je imelo pomembno vlogo vodstvo, ki je vpeljavo novega načina poročanja vseskozi podpiralo. Kot rezultat CP  Garanti Bank za leto 2017 jasno povezuje bistvene teme, poslovno strategijo in poslovno uspešnost.

Povratne informacije o CP Garanti Bank so pozitivne, saj je bilo to dobro sprejeto med analitiki, investitorji in višjim vodstvom. Vsi ti deležniki so poročilo prepoznali kot informativno in tako, ki podaja celoten proces ustvarjanja vrednosti podjetja.

 

Vir: IR magazineDodaj odgovor