Vsebinski elementi CP

Vsebinski elementi CP (IR Content Elements): kategorije informacij o poslovanju, ki jih vključimo v celovito poročilo. Med seboj so tesno povezane in se ne izključujejo. To so:

  • predstavitev organizacije in opis zunanjega okolja, v katerem deluje (Organizational overview and external environment),
  • korporativno upravljanje (vodenje) organizacije (Governance),
  • poslovni model (Business model),
  • tveganja in priložnosti (Risk and opportunities),
  • strategija in razdelitev virov za uresničitev strateških ciljev (Strategy and resource allocation),
  • uspešnost poslovanja (Performance),
  • poslovni izgledi (Outlook).